1.) IDENTIFICATIE VAN DE DIENSTVERLENER:

1.1.) In overeenstemming met de algemene informatieplicht die vervat is in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en organieke wet inzake bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten 3/2018, moeten worden aangeboden door de dienstverleners van de informatiemaatschappij, de volgende gegevens van de verantwoordelijke welke hieronder weergegeven:

Top Safe Work, (Luciana Cornelia Simón) NIF: X7930051L en postadres: C / Mar de Alborán nº 2, P.I. Alborán, 18613, El Varadero, Motril, Granada. Telefoon: 00-34-678008602. E-mail: info@topsafework.com

2.) KENNISGEVING OVER HET PRIVACYBELEID:

   Voor de toepassing van de bepalingen van de Europese verordening 2016/679 en de organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeren we gebruikers dat de persoonlijke gegevens die vrijwillig worden ingevoerd, worden opgeslagen in het klantenbestand bedrijf. Het doel hiervan is dat Top Safe Work u de diensten kan bieden die het beste passen bij uw behoeften en voorkeuren,zoals ook facturatie. 

 Top Safe Work garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens. Op deze manier  commiteerd het zich ertoe om zijn verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en zijn plicht om ze te bewaren na te leven en alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofd gebruik ervan te vermijden. Daarom wordt alle informatie die u ons verstrekt niet aan derden overgedragen, behalve in gevallen wanner dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting of voor de juiste levering van de gecontracteerde diensten.

 U kunt op elk moment de rechten op toegang, rectificatie, annulering en overdraagbaarheid van uw gegevens en de beperking of verzet tegen de behandeling ervan uitoefenen, evenals de aanvaarde toestemming voor de behandeling van uw gegevens intrekken door schriftelijk contact op te nemen met ons e-mailadres info@topsafework.com of zelf claimen bij de Spaanse instantie voor gegevensbescherming.

3.) DIVERSEN:

A.- Top Safe Work maakt gebruik van cookies die op de computer worden opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die onze computer naar de uwe stuurt, maar ze geven ons geen informatie over uw naam of uw persoonlijke gegevens.

Wanneer de gebruiker door de Top Safe Work-webpagina's bladert, herkent de server waarop het wordt gehost automatisch het IP-adres van zijn computer, de dag en het tijdstip waarop het bezoek begint, wanneer ze het bezoek verlaten, evenals informatie over de verschillende geraadpleegde secties.

Het is noodzakelijk dat de server deze gegevens kent om te kunnen communiceren en het gedane verzoek te verzenden en dat deze via de browser op het scherm te zien zijn. In ieder geval geen profielen aanmaken. De gebruiker kan cookies op elk moment van zijn computer verwijderen.

B.- Top Safe Work kan zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op haar website, evenals de configuratie en presentatie ervan, wijzigen.

C.- Top Safe Work is niet verantwoordelijk voor het overtreden van enige toepasselijke regel  door  de gebruiker zelf bij het bezoeken van de website en/of het gebruik van de informatie op deze website.

Product added to compare.

This site uses cookies to improve your browsing experience. If you continue browsing the site, we will assume that you agree with it. More information.