Dit zijn de voorwaarden waarmee u en Top Safe Work (Luciana Cornelia Simon) het gebruik en genot van de Top Safe Work-website regelen. 

Als gebruiker van het web, houdt dit in dat u uitdrukkelijk instemt met deze voorwaarden en wat wordt afgeleid uit de toepasselijke wettelijke voorschriften ter zake. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet verder te gebruiken.

 

 1.- OBJECT VAN HET WEB

 De Top Safe Work-website is alleen gemaakt voor informatieve doeleinden voor zijn gebruikers, welke informatie gratis toegankelijk is zonder enig bedrag te hoeven betalen op elk moment van toegang.

 

Het gaat met name om deze omgeving,  waarin Top Safe Work de huidige voorwaarden en gebruiksbeperkingen wil vaststellen, die alle complementaire en niet-tegenstrijdige clausules uitbreidt en toevoegt aan die welke andere delen van het web onder algemene voorwaarden en/of individuele voorwaarden kunnen dekken.

 

Zelfs enkele "bijzondere voorwaarden" in het geval dat deze nodig zijn voor specifieke diensten. Deze laatste "Bijzondere Voorwaarden" moeten op een betrouwbare manier en op welke manier dan ook aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld en specifiek door de Gebruiker worden onderschreven, voordat beide partijen ze als geaccepteerd beschouwen en dienovereenkomstig handelen.

 

 2.- BEPERKINGEN VAN GEBRUIK EN BESCHERMING VAN DE INFORMATIE EN INHOUD VAN

 De inhoud en informatie waartoe de gebruiker toegang heeft via internet, voornamelijk via de zoekmachine of binnen de ruimte die is gereserveerd voor geregistreerde gebruikers, zijn eigendom van Top Safe Work. Dergelijke informatie kan worden ingezien voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. Maar het is verboden om enige vorm van informatie die is geëxtraheerd van de Top Safe Work-website en in het bijzonder van de gebruikerszoekmachine, te kopiëren, te verspreiden, uit te voeren, te reproduceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen.

 

 Top Safe Work brengt af en toe wijzigingen aan in de informatie door watermerken in te voegen met versleutelingstechnologie, die de inhoud of betekenis ervan op geen enkele manier veranderen, maar die de detectie mogelijk maken van illegale commercialisering van de database en de oorsprong van genoemde commercialisaties, evenals datum en IP van het moment van extractie.

 

Top Safe Work zal de illegale vangst van informatie kunnen aantonen en zal daarom de straffen eisen die in het wetboek van strafrecht worden getypeerd met betrekking tot het verduisteren van databases.

3.- AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

 De intellectuele en industriële eigendom, handelsmerken, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, informatie en pictogrammen die zichtbaar zijn op de Top Safe Work-website zijn het exclusieve eigendom van Top Safe Work of, waar van toepassing, van de entiteit of groep die toestemming heeft gegeven voor hun opname. Alle inhoud en het formaat ervan worden beschermd door de huidige nationale en internationale wetten.

 Het geïnteresseerde gebruik van enige inhoud op de Top Safe Work-website is absoluut verboden, tenzij er een schriftelijke licentie is verleend.

 

 4.- PRIVACYBELEID

Verantwoordelijk:

Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón, met CIF: X7930051L) en postadres: C / Mar de Alborán nº 2, P.I. Alboran 18613 Motril. Granada (Spanje). Telefoon: 00-34-678008602. E-mail: info@topsafework.com

 

 Bij topsafework.com gebruiken we de informatie die u ons verstrekt met als doel de gevraagde service te kunnen leveren. Alle gevraagde gegevens zijn strikt noodzakelijk voor de levering van deze service, inclusief het bestaan ​​van mogelijke geautomatiseerde beslissingen, en in geen geval voor het maken van profielen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het Register: Cliënten. Het doel hiervan is om de dienstverlening aan onze klanten effectief te kunnen beheren als zo ook het factureren.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de professionele relatie wordt onderhouden of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden niet overgedragen aan derden, behalve in gevallen waar er een wettelijke verplichting is en voor de levering van de aangeboden diensten, zoals het zou kunnen zijn met de transportbedrijven waarmee we samenwerken. Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.

 Evenzo wordt de mogelijkheid van toegang tot de Klantgegevens door de door ons aangestelde verschillende dienstverleners door het reeds gereguleerde maximale niveau van vertrouwelijkheid gegarandeerd. (Het bedrijf beschikt over alle informatie met betrekking tot deze entiteiten en/of professionals zodat deze op verzoek kan worden geraadpleegd).

 

 Gebruikers onder de 14 jaar hebben de toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers nodig om een ​​account aan te maken. De gebruiker erkent ouder te zijn dan 14 jaar of de overeenkomstige toestemming van zijn ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers te hebben om een ​​account aan te maken.

 

 Evenzo voldoen we aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in "Wet 7/1996 van 15 januari betreffende de regulering van de detailhandel"

 

  U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón) uw persoonlijke gegevens behandelt, daarom heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, onjuiste gegevens te corrigeren of om verwijdering ervan te verzoeken wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, evenals het recht om hun behandeling, overdraagbaarheid van hun gegevens te beperken of ertegen te verzetten en de aanvaarde toestemming voor de verwerking van hun gegevens in te trekken en zelfs een claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

 

5.- AANSPRAKELIJKHEID

 Top Safe Work is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen of verkeerde configuraties van de software die op de computer van de Gebruiker is geïnstalleerd, storingen in de verzending en defecten van de softwarefabrikant.

 

Deze website is geschikt om in elk type browser, en met elk besturingssysteem te worden bekeken. Top Safe Work is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van visualisatie van relevante informatie die zou kunnen ontstaan in een andere mogelijke combinaties van browsers en/of besturingssystemen.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor wat er met uw eigen apparatuur gebeurt en u moet passende veiligheidsmaatregelen nemen om de informatie die erop wordt gehost te beschermen, om verlies of schade veroorzaakt door downloads van het web te voorkomen.

 

De gebruiker moet de browser up-to-date houden naar de laatste versie, betrouwbare add-ons en plug-ins kiezen, de configuratie-opties van de browser bekijken en diegenen inschakelen die zij het meest interessant achten om hun privacy te beschermen.

 

Met betrekking tot de informatie waartoe de gebruiker via het web toegang heeft, kan Top Safe Work de absolute juistheid ervan niet garanderen door het gebruik van verschillende bronnen om deze te verkrijgen en het verwerkingsproces, en daarom kan de Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid eisen voor schade die voortvloeit uit fouten in de verstrekte informatie.

 

Top Safe Work is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van andere websites van derden van waaruit men toegang heeft tot het Web, noch voor de wettigheid van andere websites van derden, waarnaar vanaf dit Web kan worden gelinkt.

 

 6.- WIJZIGINGEN

 Top Safe Work kan deze voorwaarden met onmiddellijke ingang op elk moment wijzigen, hoewel het niet de bedoeling is dat frequent gebeurt, door de datum van de wijzigingen op dezelfde pagina te publiceren.

 

Indien, als gevolg van een wetswijziging of gerechtelijke resolutie, een deel van deze voorwaarden niet langer van toepassing is, worden genoemde clausules nietig verklaard, maar de andere zullen volkomen geldig zijn en van kracht blijven.

 

Het feit dat u onze website blijft gebruiken, houdt in dat u deze voorwaarden accepteert en akkoord gaat met de wijzigingen die erin aan zijn aangebracht. Wijn verplichten u ook om dit met regelmaat te verifiëren. Als u deze voorwaarden niet accepteert, moet u de Top Safe Work-website niet blijven bezoeken.

 

7.- ONAFHANKELIJKHEID

  De inhoud van Top Safe Work heeft geen politieke lijn en ondersteunt geen ideologie of politiek-sociale groep boven een andere.

Product added to compare.

This site uses cookies to improve your browsing experience. If you continue browsing the site, we will assume that you agree with it. More information.