Verantwoordelijk:

Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón, met CIF: X7930051L) en postadres: C / Mar de Alborán nº 2, P.I. Alboran 18613 Motril. Granada (Spanje). Telefoon: 00-34-678008602. E-mail: info@topsafework.com

 

Bij topsafework.com gebruiken we de informatie die u ons verstrekt met als doel de gevraagde service te kunnen leveren. Alle gevraagde gegevens zijn strikt noodzakelijk voor de levering van deze service, inclusief het bestaan ​​van mogelijke geautomatiseerde beslissingen, en in geen geval voor het maken van profielen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het Register: Cliënten. Het doel hiervan is om de dienstverlening aan onze klanten effectief te kunnen beheren als zo ook het factureren.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de professionele relatie wordt onderhouden of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden niet overgedragen aan derden, behalve in gevallen waar er een wettelijke verplichting is en voor de levering van de aangeboden diensten, zoals het zou kunnen zijn met de transportbedrijven waarmee we samenwerken. Internationale gegevensoverdrachten zijn niet voorzien.

Evenzo wordt de mogelijkheid van toegang tot de Klantgegevens door de door ons aangestelde verschillende dienstverleners door het reeds gereguleerde maximale niveau van vertrouwelijkheid gegarandeerd. (Het bedrijf beschikt over alle informatie met betrekking tot deze entiteiten en/of professionals zodat deze op verzoek kan worden geraadpleegd).

 

 Gebruikers onder de 14 jaar hebben de toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers nodig om een ​​account aan te maken. De gebruiker erkent ouder te zijn dan 14 jaar of de overeenkomstige toestemming van zijn ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers te hebben om een ​​account aan te maken.

 

 Evenzo voldoen we aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in "Wet 7/1996 van 15 januari betreffende de regulering van de detailhandel"

 

 U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón) uw persoonlijke gegevens behandelt, daarom heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, onjuiste gegevens te corrigeren of om verwijdering ervan te verzoeken wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, evenals het recht om hun behandeling, overdraagbaarheid van hun gegevens te beperken of ertegen te verzetten en de aanvaarde toestemming voor de verwerking van hun gegevens in te trekken en zelfs een claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

 

 Met betrekking tot commerciële communicatie verbindt Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón) zich ertoe om GEEN COMMERCIËLE COMMUNICATIE TE VERZENDEN ZONDER DEZE ZOALS TE IDENTIFICEREN, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 inzake informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten. Alle informatie die naar de gebruiker van het Top Safe Work-portaal (Luciana Cornelia Simón) wordt gestuurd, wordt niet als commerciële communicatie beschouwd zolang het doel is om de bestaande contractuele relatie tussen de gebruiker en Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón) te behouden, evenals zoals het uitvoeren van de informatie, training en andere activiteiten van de dienst die de klant/gebruiker mogelijk contracteert met de entiteit.

 

 Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón), verbindt zich er hierbij toe GEEN MISLEIDENDE RECLAME TE BEZORGEN. Voor deze doeleinden zullen formele of numerieke fouten die kunnen worden aangetroffen in de inhoud van de verschillende secties van de Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón) -website, geproduceerd als resultaat van onderhoud, niet worden beschouwd als misleidende reclame, en/of onvolledige of defecte update van de informatie in deze secties. Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón) verbindt zich ertoe om, als gevolg van de bepalingen van deze sectie, deze te corrigeren zodra zij kennis krijgt van genoemde fouten.

Product added to compare.

This site uses cookies to improve your browsing experience. If you continue browsing the site, we will assume that you agree with it. More information.